Arbeider 1995–2008

Works 1995–2008

Mørke portrett, 2008
c-print 70 x 70 cm

Darkness portrait, 2008
c-print 70 x 70 cm

Mørke portrett (IJ)

Darkness portrait (IJ)

Mørke portrett (O)

Darkness portrait (O)

Mørke portrett (I)

Darkness portrait (I)

Mørke portrett (F)

Darkness portrait (F)