Josephine Lindstrøm
billedkunstner

Medlem av UKS, NBK og FFF
atelier: Bjørka, Schweigaardsgate 34, Oslo
postadresse: Mor Go’hjertas vei 16, 0469 Oslo
e-mail: josephine.lindstrom@gmail.com
tlf: 920 11 053

Josephine Lindstrøm
visual artist

Member of UKS, NBK and FFF
studio: Bjørka, Schweigaardsgate 34, Oslo
postal address: Mor Go’hjertas vei 16, 0469 Oslo
e-mail: josephine.lindstrom@gmail.com
cell phone: +47 920 11 053

Curriculum Vitae

Josephine Lindstrøm

f. 1970
(last ned CVen som pdf her)


Utdannelse
2009
Enkeltemne studier; ”Verk i kontekst”. Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

1998-1999
Mesteratelier ved Statens Kunstakademi, Oslo

1993-1997
Statens Kunstakademi, Oslo

1996
Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam

1991-1992
Kunsthistorie grunnfag, Universitetet i Bergen

1990-1992
Kunstskolen i Bergen

Cand.mag.-grad, Universitetet i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo


Kommende utstillinger
2010
Kunstnerforbundet, Oslo

Separatutstillinger

2005
Vestfold Kunstnersenter Haugar, Tønsberg

2001
UKS galleri, Oslo

Juryerte utstillinger
2002
Høstutstillingen
Vestlandsutstillingen, Ålesund, Haugesund, Stavanger, Bergen

1998
Vårutstillingen, Fotogalleriet, Oslo

1997
Vestlandsutstillingen, Bergen


Galleri/gruppeutstillinger
2008
Mørkeromsbilder - Bjørka 10 ÅR, jubileumsutstilling Preus Fotomuseum, Horten

Galleri Ramfjord

2006
Organiske Relasjoner Drammens Museum 2003
Høstutstillingens utvalgte, Sandefjord Kunstforening

2001
Tendenser, Galleri JMS, Oslo

2000
By The Way, Galleri for Samtidskunst, Bergen

1999
See You See Me, 2-årig vandreutstilling av Riksutstillinger
Krus, Flathagen cafè og galleri, Trysil

1998
Fotografier, Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo

1997
Avgangsutstillingen 1997, Statens Kunstakademi,
Stenersenmuseet, Oslo
Stå stille, Prosjektet «Seveneleven», Galleri Herslebsgt. 10,
Oslo
Still, Quicksilver Gallery, Middlesex University, London

1995
Artikulasjoner, Tegnerforbundet, Oslo
Via foto, Fotogalleriet, Oslo


Stipend/priser
2008
Statens kunstnerstipend, diversestipend

2006
Vederlagsfondet, stipend

2004
Norsk Kulturfond, utstillingsstipend
Norsk Fotografisk Fond, utstillingsstøtte
Vederlagsfondet, stipend

2003
Statens Arbeidsstipend for yngre Kunstnere, 1 årig

2002
Norges Rederiforbund, Pris

2002
Statens kunstnerstipend, Materialstøtte

2001
Norsk Fotografisk Fond
Norsk Kulturråd, Debutantstøtte

1998
Statens Arbeidsstipend for yngre Kunstnere, 2 årig (1998, 1999)
Norsk Fotografisk Fond

1998
Norsk Kulturråd, Utstyrsstøtte

1997
Statens Kunstnerstipend, Etableringsstipend

1996
BKH Akademistudentstipend 1996
Bildende Kunstneres Hjelpefond Akademistudentstipend


Utsmykking
Skipet ”Freedom of the Seas”, Royal Carribean Cruiselines 2006
Den Norske Ambassaden i London 2004


Innkjøp
Utsmykkingsfondet, 2005
Norges Bank 2002
Privat samler 2001
Riksutstillinger 1999


Medlemsskap
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Unge Kunstneres Samfund (UKS)
Norske Billedkunstnere (NBK)


Kurator/Undervisning/konsulent
PRODUKSJON/KONSULENT Nasjonalmuseet, avdeling Kunstindustrimuseet. Filminstallasjon til bruk i formidling av museets permanente utstilling ”Design og kunsthåndverk 1905-2005” 2008

REDAKSJON ”Med egne øyne – om formidling av samtidskunst” bok utgitt av Nasjonalmuseet 2006

FORMIDLER og KURSHOLDER for Pilotgalleriet og Kunstvisitten, Akershus Kunstsenter, 1998-2009

KURATOR ”Det du ikke ser” fotografiutstilling. Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter. Turneres 2005-2009

KURATOR ”Video Vides Videmus” videoutstilling, Riksutstillinger og Nasjonalmuseet Turne 2003-2006

FOREDRAG/SEMINAR for Riksutstillinger, Norsk lærerakademi og Nasjonalmuseet 1999-2005

TIMELÆRER Høgskolen i Oslo, avdeling for estetiske fag. Etter og videre-utdanning, 2001

PERFORMANCE/FORMIDLING ”The Naked I”, 3-måneders turné for Riksutstillinger, 1998

WORK-SHOP, Fotokunstskolen, Oslo, 1999


Verv
INITIATIVTAGER/STYREMEDLEM
Initiativtager og tidligere styremedlem i Stiftelsen Bjørka. Verksted kunstnere som jobber med fotografi; digital fotolab, mørkerom, felles utstyr og atelierer i Oslo sentrum. Mottatt støtte fra Norsk Kulturråd og Bildende Kunstneres Hjelpefond. 1997-2008 Styremedlem i Forbundet Frie Fotografer 2000-2002


Publikasjoner
2008
Bjørka Mørkeromsbilder Press forlag
2006
Organiske relasjoner (katalog)
2002
Høstutstillingen (katalog)
2002
Vestlandsutstillingen (katalog)
2001
Form 4 (tidsskrift)
1999
Kunst Fotografi Norge, Bonytt forlag AS
1999
See you See me (katalog)
1998
The naked I (katalog)

Annet
Fotografi til omslag på forfatter Bjarte Breiteigs novellesamling ”Folk har begynt å banke på” 2006

Curriculum Vitae

Josephine Lindstrøm

b. 1970
(download the CV as a pdf file here)

Education
2009
Single Course Studies; ”Art in Context”. Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo
1998-1999
National Academy of Fine Art, Oslo, Norway
1993-1997
National Academy of Fine Art, Oslo

1996
Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, the Netherlands

1991-1992
Art history, University of Bergen, Norway

1990-1992
Bergen School of Arts

Cand. Mag. (Candidatus Magisteri) degree from University of Bergen and Oslo National College of the Arts


Upcoming exhibitions
2010
Kunstnerforbundet, Oslo

Solo exhibitions
2005
Haugar Vestfold Kunstnersenter, Tønsberg

2005
Haugar Vestfold Kunstnersenter, Tønsberg

2001
UKS Galleri, Oslo


Exhibitions, jury
2002
Høstutstillingen/The Annual Autumn Exhibition, Kunstnernes Hus,
Oslo
Vestlandsutstillingen, Annual exhibition of art from West-Norway, Ålesund, Haugesund, Stavanger, Bergen

1998
Vårutstillingen, Annual Spring Exhibition, Gallery of Photography, Oslo

1997
Vestlandsutstillingen, Annual exhibition of art from West-Norway, Bergen


Gallery/Group exhibitions
2008
Mørkeromsbilder (Darkroom pictures) jubileumsutstilling Bjørka 10 years Preus Fotomuseum, Horten

2008
Galleri Ramfjord

2006
Organiske relasjoner (Organic relations) Drammens Museum

2003
Høstutstillingens Utvalgte (The Annual Autumn Exhibition’s Shortlist), Sandefjord Kunstforening

2001
Tendenser (Tendencies), Galleri JMS, Oslo

2000
By The Way, Gallery of Contemporary Art, Bergen

1999
See You See Me, travelling exhibition, the National Touring Exhibitions of Norway
Krus, Flathagen café and gallery, Trysil, Norway

1998
Photographs, Faculty of Theology, University of Oslo

1997
Avgangsutstillingen 1997, the SKA Graduate Exhibition, graduating students from the National Academy of Fine Art, Stenersenmuseet, Oslo
Stå stille (Stand Still) from the project “Seveneleven”, Gallery Herslebsgate 10, Oslo
Still, Quicksilver Gallery, Middlesex University, London

1995
Artikulasjoner (Articulations), Tegnerforbundet/The Drawing Association of Norway, Oslo
Via Foto, Fotogalleriet, Oslo


Grants
2008
National Grants for Artists

2006
Vederlagsfondet, grant

2004
Norsk Kulturfond, exhibition support
Norwegian Photographic Fund, exhibition support
Vederlagsfondet, grant

2003
National Working Grant for Young Artists, 1 year (2004)

2002
National Grants for Artists, grant for work material
Norwegian Shipowners’ Association, award

2001
Norwegian Photographic Fund
Arts Council Norway, support for debut solo exhibition

1998
National Working Grant for Young Artists, 2 years (1998, 1999)
Norwegian Photographic Fund
Arts Council Norway, grant for equipment

1997
National Grants for Artists, grant for establishment
BEK/Billedkunstneres Hjelpefond, student scholarship

1996
BKH Bildende Kunstneres Hjelpefond, student scholarship


Public art commission
The ship ”Freedom of the Seas”, Royal Carribean Cruiselines, 2006
The Royal Norwegian Embassy in London, 2004

Collections
Norges Bank, (Norway’s central bank) 2002
Private collector, 2001
The National Touring Exhibitions of Norway, 1999


Membership
Association of Fine Art Photographers (FFF)
Young Artists’ Association (UKS)
Norske Billedkunstnere (NBK)


Curator/Education/Consultant
PRODUCTION/CURATOR The National Museum of Art, Architecture and Design. Production of film-installation for educational use of the permanent exhibition at the museum: ” Design and kunsthåndverk 1905-2005”. 2008

CONSULTANT ”Med egne øyne” (With your own eyes) book published by The National Museum 2006

EDUCATION/COURSES Pilotgalleriet and Kunstvisitten, Akershus Art Centre, Norway, 1998-2009

CURATOR “Det du ikke ser” (What you can not see) photography exhibition. Pilotgalleriet Akershus Art Centre, Norway. On tour 2005-2009

CURATOR ”Video Vides Videmus” video exhibition, National Touring Exhibitions and The National Museum. On tour 2003-2006

LECTURES, National Touring Exhibitions, Norsk Lærerakademi and The National Museum of Art, Architecture and Design 1999-2005

EDUCATION/LECTURES Høgskolen i Oslo/Oslo University College, 2001 Supplement training of teachers in art.

PERFORMANCE/EDUCATION “The Naked I” 3-month tour, National Touring Exhibitions of Norway, 1998

WORKSHOP, Oslo Fotokunstskole/Oslo Photo Art School, spring 1999


Representation
FOUNDER/BOARDMEMBER
Founder and former boardmember of Bjørka Foundation. Workingplace for artists working with photography; digital photolab, darkroom and studios in Oslo. Supported by the Arts Council Norway and Bildende Kunsneres Hjelpefond (BKH)
Former Board member of the Association of Fine Art Photographers/FFF


Publications
2008
Bjørka Mørkeromsbilder Press forlag
2006
Organiske relasjoner (catalogue)
2002
Høstutstillingen (catalogue)
2002
Vestlandsutstillingen (catalogue)
2001
Form 4 (magazine)
1999
Kunst Fotografi Norge (Art Photography Norway), Bonytt forlag AS
1999
See you See me (catalogue)
1998
The Naked I (catalogue)