Arbeider 1995–2008

Works 1995–2008

Tåke, 2004
c-print 110x138cm

Fog, 2004
c-print 110x138cm

Tåke 1

Fog 1

Tåke 2

Fog 2

Tåke 3

Fog 3

Tåke 4

Fog 4

Tåke 5

Fog 5

Tåke 6

Fog 6

Den norske ambassaden i London 2004

The Royal Norwegian Embassy in London 2004